: ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نبی

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab و Thyroid Microsomal Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab  و Thyroid Microsomal Ab

  

نام آزمایش: TPO Ab و Thyroid Microsomal Ab
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

 

Up to 5.61
  
واحد: IU/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط