: ساعت
 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نبی

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

 

نام آزمایش:  Free Testesterone

روش:  Elisa

واحد:  pg/mL

 محدوده مرجع:  

آقایان

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال

 

Up to 13 years : Up to 1.6
13 - 19 years : Up to 22.3
20 - 39 years : 9.1 - 32.2
40 - 59 years : 5.7 - 30.7
>= 60 years : 5.9 - 27

بانوان

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال

 

Up to 13 years : Up to 1.3
13 - 19 years : 0.2 - 2.0
20 - 39 years : 0.1 - 6.3
40 - 59 years : 0.2 - 4.1
> = 60 years : 0.5 - 3.9
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط