: ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نبی

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ammonia

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ammonia

  

نام آزمایش: Ammonia
روش: Colorimetry
 محدوده مرجع: Newborn : < 110
2 weeks : < 95
Child : < 60
Adult (Females) : 11-51
Adult (Males) : 16-60
واحد: micmol/L

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط