: ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نبی

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

 

نام آزمایش: Free T4
روش: ELISA
 محدوده مرجع: 9-23
واحد: Pmol/L   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط